Mawa Modak

Mawa Modak for Ganpati/Khoya Modak with Dry Fruit Filling

Stuffed Mawa Modak for Ganpati | How to make Mawa Modak stuffed with dry fruits, with and without modak mould